Termeni și condiții

Termeni și condiții

 

Dispozitii generale

Acești termeni și condiții se aplica pentru achiziționarea de produse in magazinul online Abctoner.ro. Mai jos, definesc și specifică drepturile si obligațiile vânzătorului Camea SK SRL, care este operatorul magazinului online Abctoner.ro. situat pe str. Sabinovská nr. 67, 080 01 Prešov, CUI: 36468924, CIF: 2020008287, contact: info@abctoner.ro pe de o parte, iar pe partea cealaltă drepturile si obligațiile consumatorului.
Toate relațiile contractuale sunt încheiate in conformitate cu ordinea juridică a Republicii Slovace. În cazul în care consumatorul persoană fizică este parte a contractului, se aplică relațiile neguvernate de condițiile comerciale, ci de Codul civil al republicii Slovace (nr. 40/1964 Zb.) si de legea privind protecția consumatorilor a republicii Slovace (nr. 250/2007). Dacă partea contractantă nu este un consumator persoană juridică, relațiile sunt guvernate nu de condițiile comerciale, ci de Codul Comercial nr. 513/1991 Zb, al republicii Slovace, toate în formularea modificărilor legale.

Consumatorul :

Consumatorul / persoană fizică – este o persoană fizică care, atunci când semnează și execută un contract, nu acționează în cadrul activității sale comerciale sau al altei activități economice. Este o persoană fizică sau juridică care achiziționează produse sau utilizează servicii în alt scop decât activitatea de comercializare a unor astfel de produse sau servicii.

Consumatorul / persoană juridică – este o persoană care, la semnarea și executarea unui contract, acționează în cadrul activității sale comerciale sau a altei activități comerciale.

În cazul în care cumpărătorul este persoană fizică, propunerea de a încheia un contract de cumpărare este plasarea bunurilor oferite de către furnizor pe site-ul vânzătorului, contractul de cumpărare fiind creat prin trimiterea comenzii de către cumpărător - către furnizor și prin acceptarea comenzii de către furnizor. Această acceptare va fi confirmată prompt de către furnizor către cumpărător printr-un e-mail informativ pe adresa de e-mail dată în comandă, dar această confirmare nu afectează valabilitatea contractului. Contractul (inclusiv prețul convenit) poate fi modificat sau încheiat numai prin acordul părților sau din motive legitime.

Informații privind contractul încheiat și termenii și condițiile

Prin semnarea contractului de cumpărare, consumatorul confirmă faptul că a luat cunoștință de acești termeni și condiții și că este de acord cu acestea. Înainte de a încheia comanda, cumpărătorul este atenționat și are posibilitatea de a se familiariza cu acești termeni și condiții. Acești termeni și condiții fac parte integrantă din contract.

Contractul este încheiat în limba română. Contractul încheiat este arhivat de către vânzător și nu este accesibil persoanelor terțe. Informațiile privind etapele tehnice individuale care conduc la încheierea contractului sunt evidente din procesul de comandă din magazinul nostru online, iar cumpărătorul are opțiunea de a verifica și, dacă este necesar, de a le corecta înainte de a trimite comanda. Acești termeni și condiții, precum și condițiile de revendicare, sunt afișate pe site-ul magazinului nostru online și pot fi astfel arhivate și reproduse de cumpărători.

 

Bunurile

Magazinul online Abctonery.ro oferă și livrează produse pe teritoriul Republicii Slovace sau importate în Slovacia numai pe căi oficiale (adică de la producător sau distribuitor autorizat pentru Republica Slovacă). Toate produsele sunt efectuate de producător pentru republica Slovacă. 

 

Prețul

Prețul bunurilor este menționat în magazinul online al furnizorului Abctoner.ro și în e-mailul care confirmă comanda. Prețurile sunt valabile la momentul comenzii și sunt finale, adică inclusiv TVA sau orice alte impozite și taxe pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru achiziționarea bunurilor. Consumatorul are posibilitatea de a afla cât timp oferta sau prețul rămâne valabil înainte de face comanda. 

Prețurile oferite în magazinul online Abctoner.ro sunt exclusive pentru comenzile generate prin intermediul magazinului online Abctoner.ro. 

În cazul bunurilor speciale la comandă sau al mărfurilor care nu sunt în stoc, vânzătorul va confirma consumatorului în prealabil prin telefon / e-mail prețul și data livrării. În cazul în care cumpărătorul este consumator persoană fizică, acesta trebuie să fie familiarizat cu faptul că aceste bunuri sunt executate sau livrate la comandă iar încheierea contractului de vânzare între cele două părți va avea loc numai atunci când vânzătorul va confirma și specifica oferta.

Comanda produselor:

1. Prin intermediul magazinului online www.abctoner.ro
Prin intermediul emailului info@abctoner.ro
3. Prin telefon

Vânzătorul recomandă cumpărătorului să efectueze comenzi prin intermediul magazinului electronic.

 

Condiții de plată

Pentru toate bunurile comandate, cumpărătorul plătește în avans (paypal, transfer bancar,cardpay) sau în numerar la primirea bunurilor la punctul de livrare sau la livrarea de bunuri de către transportator (clientul primește banii de la client).

Pentru partenerii de afaceri contractuali, furnizorul trimite bunurile comandate pe o factură. Scadența la factură și alți termeni sunt conveniți individual.

Un document fiscal valabil este atașat la fiecare livrare de bunuri. Până în momentul finalizării plății de către consumator, toate bunurile rămân proprietatea vânzătorului.


Condiții de livrare

Consumatorul este informat în prealabil cu privire la disponibilitatea curentă a bunurilor oferite. Marea majoritate a bunurilor oferite sunt în stoc și sunt expediate imediat. Înainte de confirmarea comenzii la magazinul online, clientul este informat despre data livrării aproximativă. 

Comenzile primite în zilele lucrătoare până la ora 15:30 sunt expediate în ziua efectuării comenzii. Datorită vânzărilor mari, stocul produsului selectat poate fi epuizat. Pentru această situație excepțională, magazinul online Abctoner.ro își cere scuze dinainte.

Cumpărătorul poate urmări starea comenzii pe site-ul web Abctoner.ro și pe site-ul transportatorului de mărfuri selectat.

Furnizorul trimite bunurile comandate la adresa indicată în comandă.

În cazul în care vânzătorul nu poate respecta termenul limită de livrare, acesta poate conveni cu cumpărătorul o altă dată de livrare. În acest caz, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract.

Lista de prețuri, inclusiv toate condițiile și taxele de livrare, poate fi găsit la www.abctoner.ro/modalitati-preturi-transport/.

 

Dreptul de retragere de la contract

Retragerea din contract de către consumatorul persoană fizică:

Conform prevederilor § 12 din Legea privind protecția consumatorilor pentru vânzarea mărfurilor online (Legea nr. 108/2000 Z. z.) a republicii Slovace consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat în termen de 14 zile lucrătoare de la data preluării sau de la încheierea contractului cu privire la prestarea unui serviciu caz în care este esențial să trimită o scrisoare de retragere din contract vânzătorului în termenul specificat. De asemenea, consumatorul are acest drept chiar dacă a preluat personal bunurile comandate prin Internet în locul de distribuire al vânzătorului. Bunurile pot fi returnate de către consumator personal sau prin intermediul unuia dintre transportatori pe propria cheltuială.

Consumatorul este obligat să returneze mărfurile împreună cu documentația completă, nedeteriorat, curat, de preferință, ambalat în ambalajul original, în starea și valoarea în care a preluat aceste bunuri. În cazul în care mărfurile returnate sunt incomplete sau deteriorate, vânzătorul poate reduce rambursarea sumei de bani la valoarea corespunzătoare. Banii vor fi restituiți consumatorului în termen de 15 zile de la retragerea de la contract.

Consumatorul este familiarizat cu faptul că, în cazul în care sunt furnizate bunuri cadou, contractul de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca în cazul în care consumatorul își aplică dreptul de retragere de la contract conform cu articolul 12 din Legea nr. 108/2000 Z.z., republica Slovacă acesta este obligat sa returneze împreună cu bunurile returnate și bunurile care au fost oferite cadou.

Furnizorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul unei erori de imprimare foarte clare legate de prețul sau descrierea produsului în catalogul de mărfuri.

 

Garanții și condiții de reclamație

Condițiile de garanție a mărfurilor sunt reglementate de Regulile de reclamație ale vânzătorului și de reglementările în vigoare ale Republicii Slovace. Documentul de achiziție servește drept fișă de garanție. Termenii de garanție și de revendicare pot fi vizualizați la http://www.abctoner.ro/conditii-de-reclamtie-si-garantie/.

 

Politica de confidențialitate

Vânzătorul declară că toate datele cu caracter personal sunt confidențiale, vor fi utilizate numai pentru executarea contractului cu cumpărătorul și nu vor fi furnizate unei terțe părți, cu excepția situației de distribuție sau plată a bunurilor comandate (notificarea numelui și adresa livrării).

Datele personale furnizate cumpărătorului de către vânzător în vederea executării comenzii sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legile aplicabile ale Republicii Slovace, în special cu Legea nr. 428/2002 Z.z. privind protecția datelor cu caracter personal, conform modificărilor ulterioare.

Cumpărătorul acordă vânzătorului consimțământul său de a colecta și procesa astfel de date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obiectului Contractului de achiziție, până când nu este transmite în scris dezacordul său cu această prelucrare.

Cumpărătorul are dreptul de a accesa datele sale personale și dreptul de a le corecta, inclusiv alte drepturi legale asupra acestor date.

 

Dispoziții finale

Acești Termeni și condiții generale sunt valabili începând cu data de 14 octombrie 2013.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste Termeni și condiții generale fără notificare prealabilă.

Prin efectuarea și trimiterea comenzii, consumatorul confirmă că a citit și este de acord cu acești Termeni și condiții generale.