Conditii de garantie si reclamatii

 

Dispoziții generale

Acești termeni de garanție și reclamații se aplică cumpărării și aplicării reclamației la magazinul online Abctoner.ro. Termenii și condițiile specifică și definesc în continuare drepturile și obligațiile vânzătorului, operatorului magazinului online Abctoner.ro CAMEA SK, s.r.o., cu sediul social la Sabinovská 67, 080 01 Prešov, CUI: 36468924, CIF: 2020008287, contact: info@abctoner.ro, tel .: (+40)312296054 și drepturile și obligațiile cumpărătorului.

Cumpărătorul, care poate fi persoană juridică sau consumator, persoană juridică este obligat să consulte Procedura de reclamație și Termenii și condițiile generale înainte de a comanda bunurile.

Prin semnarea contractului de cumpărare și preluarea bunurilor de la vânzător, cumpărătorul este de acord cu acești Termeni și condiții. Definițiile termenilor din această Procedură de reclamații au prioritate față de definițiile din Condițiile comerciale. Dacă această Procedură de reclamație nu definește un anumit termen, acesta este înțeles în sensul definit în Condițiile comerciale. Dacă nu este definit sau înțeleas nici în acestea, el trebuie înțeles în sensul legislației în vigoare.

Preluarea mărfii de către o persoană juridică (societate comercială) este momentul predării acesteia de către vânzător către primul operator de transport. În cazul în care cumpărătorul este consumator (persoană fizică), preluarea mărfii este momentul în care bunurile sunt preluate de consumator de la vânzător sau de la operatorul de transport.

Ca dovadă a garanției (ceertificat de garanție), vânzătorul emite o factură de cumpărare (în continuare doar certficat de garanție) cumpărătorului, cu toate datele necesare pentru garanție la fiecare articol achiziționat (în special numele mărfii, garanția, prețul, cantitatea, numărul de serie).

 

Condiții de garanție

Bunurile trimise la reclamații vor fi testate numai pentru un defect specificat de cumpărător (în fișa de descriere a defectelor atașată). Vă recomandăm un formular scris pentru descrierea defectului. Garanția nu acoperă defectele care rezultă din utilizarea software-ului incorect sau defect, a consumabilelor incorecte sau a oricăror daune suferite dacă această utilizare este neobișnuită în dezacord cu instrucțiunile de utilizare incluse. În plus, garanția nu acoperă comportamente greșite, manipulare, utilizare și instalare necorespunzătoare sau neconforme cu manualul de utilizare sau daune datorate efectelor supratensiunii rețelei (de ex. fulgere), cu excepția abaterilor normale.
Prin ruperea unui sigiliu de securitate, a unui autocolant informativ sau a unui număr de serie, cumpărătorul se expune pericolului ca reclamațaia sa să fie respinsă, cu excepția cazului în care se produce o deteriorare în timpul utilizării normale. Sigiliile și numerele de serie reprezintă o parte integrantă a produsului și nu limitează dreptul clientului de a utiliza și de a manipula cu produsele în scopul pentru care au fost fabricate. În plus, garanția nu acoperă pagubele suferite (dacă această activitate nu este o activitate obișnuită și nu este interzisă în instrucțiunile de utilizare anexate) în următoarele cazuri:
a. deteriorarea mecanică a bunurilor,
b. supratensiunii electrice (arse în mod vizibil componente sau plăcile cu circuite), cu excepția abaterilor normale,
c. utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund temperaturii, prafului, umidității, efectelor chimice și mecanice ale mediului care sunt indicate în mod direct de către vânzător sau producător,
d. instalarea necorespunzătoare, manipularea, întreținerea sau neglijența îngrijirii bunurilor,
e. în cazul în care mărfurile sau o parte din acestea au fost deteriorate de un virus de calculator,
f. în cazul în care eroarea apare numai cu software-ul pentru care clientul nu este în măsură să justifice modul legal de a achiziționare sau utilizarea de software și consumabile neautorizate,
g. mărfurile au fost avariate prin încărcare sau utilizare excesivă, cu încălcarea condițiilor enunțate în documentație sau în principiile generale,
h.efectuarea unei intervenții necalificate sau schimbarea parametrilor,
i. bunuri care au fost tratate de către client (vopsire, modificarea formei etc.) dacă a apărut o defecțiune ca urmare a acestei modificări,
j. prin upgrade-ul defect BIOS, firmware,
k. mărfurile au fost avariate de elemente naturale sau de o putere supranaturală.
Aceste limitări nu se aplică în cazul în care caracteristicile mărfurilor sunt incompatibile cu condițiile de mai sus dacă ambele părți atât vânzătorul cât și cumpărătorul au căzut de comun acord asupra acestor caractereistici modificate.

 

Anularea facturii

Anularea comenzii de către cumpărătorCumpărătorul poate anula comanda cel târziu până la ridicarea mărfurilor, prin e-mail la adresa info@abctoner.ro sau prin telefon la tel. Nr .: 051/77 255 85.
Anularea comenzii de către vânzător
Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau o parte a acesteia în următoarele cazuri:
• mărfurile nu mai sunt fabricate sau livrate sau prețul furnizorului sa schimbat semnificativ.
• Nu se poate contacta cumpărătorul (număr de telefon greșit, indisponibil, nu răspunde la e-mailuri etc.).
În cazul în care se întâmplă acest lucru, vânzătorul va contacta cumpărătorul pentru a conveni asupra pașilor următori. În cazul în care cumpărătorul a plătit deja o parte sau întregul preț de cumpărare, această sumă va fi transferată înapoi în contul sau adresa bancară în termen de 15 zile.

 

Reclamația unei livrări

Defecțiunea fizică a unei livrări este un cumpărător care nu este consumator,persoană fizică obligat să se plângă operatorului de transport la preluarea coletului.
Cumpărătorul este obligat să plângă imediat operatorului de transport în caz că livrarea este incompletă (lipsă număr de colete) sau deteriorarea ambalajului. Cumpărătorul are obligația de a scrie un protocol împreună cu operatorul de transport despre defectele livrării. În cazul deteriorării externe a ambalajului, este necesar, împreună cu transportatorul, să se despacheteze lotul și să se verifice starea fizică a bunurilor livrate. Compania CAMEA SK, s.r.o. nu poate accepta mai târziu reclamația pentru defectele care au apărut ca urmare a unei neglijențe a operatorului de transport.
Recomandăm ca cumpărătorul să nu preia expedierile deteriorate și să informeze imediat magazinul Abctoner.ro despre acest fapt.Orice deficiență a expedierii în ceea ce privește completitudinea trebuie să fie solicitată de cumpărător fără întârzieri nejustificate, nu mai târziu de 24 de ore de la primirea livrării.
Cumpărătorul care este persoană fizică este sfătuit să urmeze o abordare similară, evitând astfel o dispută cu privire la momentul apariției unui defect al bunurilor. Vânzătorul este responsabil față de consumator pentru livrarea bunurilor, care este în conformitate cu contractul de cumpărare.


Nepreluarea comenzii

Fiecare comandă confirmată are caracter obligatoriu pentru client în conformitate cu condițiile comerciale (OZ §544-545, Legea nr. 40/1964 Coll.). În cazul în care o comandă trimisă clientului este refuzată de acesta din motive nejustificate sau din vina clientului, va fi necesară rambursarea costurilor de transport și a taxei de manipulare: o amendă de 10 EUR.

Prin trimiterea comenzii clientul își dă acordul cu termenii și condițiile noastre de afaceri și reclamații și cu o amendă în această sumă.

 

Solicitarea unei plângeri

Bunurile returnate trebuie livrate la un centru de service autorizat sau la CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67, 080 01 Prešov.
Produsul reclamat trebuie să fie ambalat astfel încât să se evite deteriorarea în timpul transportului. (Tonerul trebuie împachetat în ambalajul airbag și în punga neagră - în caz contrar plângerea nu trebuie acceptată). Atunci când revendicați o calitate slabă a imprimării, tonerul trebuie să fie însoțit de o pagină de previzualizare în care o eroare de imprimare este vizibilă.
Bunurile din revendicare trebuie să fie însoțite de o copie a facturii, o pagină de testare de la imprimantă, unde este clar vizibilă eroarea de imprimare și foaia de însoțire, care va include:

- O scurtă descriere a defecțiunii, tipului și denumirea imprimantei

- o cerere de plângere, de asemenea, este adecvat un contact telefonic.

În caz de confuzie, vă rugăm să contactați departamentul nostru de reclamații, tel. 051 7725585, sau trimiteți-ne un e-mail la adresa info@abctoner.ro.

 

Transportul mărfurilor revendicate

Mărfurile returnate trebuie livrate de client la locul de revendicare. În cazul trimiterii, urmați instrucțiunile din secțiunea "Modalități de reclamație a mărfurilor". Dacă o reclamație a unui produs este acceptată ca îndreptățită, clientul va fi îndemnat să ridice bunurile după ce echipamentul a fost recuperat sau bunurile pot fi trimise clientului (prin poștă sau prin curierat). În cazul unei revendicări neacceptate, cumpărătorul persoană fizică are, de asemenea, dreptul la recuperarea costurilor legate de această reclamație. În cazul în care condițiile de retragere se datorează motivelor din partea vânzătorului, consumatorul are dreptul la plata întregii sume plătite.

 

Procesul de reclamații

Dacă cumpărătorul este persoană fizică:

În cazul în care cumpărătorul este persoană fizică iar la preluarea comenzii bunurile nu sunt conforme cu contractul de cumpărare ("În continuare doar dezacord cu contractul de cumpărare"), cumpărătorul are dreptul ca vânzătorul să aducă în mod gratuit și fără întârziere produsele în conformitate cu contractul de cumpărare după solicitarea cumpărătorului fie prin înlocuirea produsului, fie prin reparația acestuia. Dacă o astfel de procedură nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului articolului sau se poate retrage din contract. Acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul era conștient de dezacordul de la contractul de cumpărare înainte de a prelua comanda sau chiar acesta este responsabil pentru acest dezacord. Dezacordul cu contractul de cumpărare care apare pe parcurs de șase luni de la data primirii produselor va fi considerat ca un dezacord apărut la primirea acestuia, cu excepția cazului în care aceasta nu este incompatibil cu natura produsului sau dacă nu se dovedește altfel.


În cazul în care cumpărătorul este persoană fizică, acesta are următoarele drepturi, în funcție de natura defectului în aplicarea garanției legale:

• Dacă defectul poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul la eliminarea acestuia fără taxe suplimentare și în timp util, dreptul de înlocuire a bunurile defecte, dacă acest lucru nu este disproporțional față de cauza naturii erorii. Dacă o astfel de procedură nu este posibilă, are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului de cumpărare sau la retragerea din contractul de cumpărare,

• În cazul unui defect care nu poate fi recuperat și care împiedică utilizarea corectă a produsului, cumpărătorul are dreptul de înlocuire a bunurilor defecte sau de retragere din contractul de cumpărare. Aceleași drepturi îi revin consumatorului și în cazul în care defectul sau mai multe defecte apar și după remedierea inițială. O reapariție a defectului este considerată dacă același defect care împiedică utilizarea corectă, care a fost eliminat de cel puțin două ori în perioada de garanție, apare din nou. Ca un număr mai mare de defecte este considerată siutația în carecel puțin trei defecte împiedică în același timp utilizarea corectă a produsului,

• În cazul în care există alte defecte care nu pot fi înlăturate iar consumatorul nu solicită înlocuirea produsului, acesta are dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de cumpărare sau la retragerea din contractul de cumpărare. Alegerea este de partea cumpărătorului. Vânzătorul recomandă și propune metoda potrivită (în special atunci când cumpărătorul susține că este un defect recuperabil, dar vânzătorul descoperă că este un defect care nu poate fi recuperat). În cazul în care consumatorul nu alege metoda de rezolvare a reclamației într-un termen rezonabil, vânzătorul este nevoit să facă acest lucru.

În cazul unei reduceri, nu este posibilă revendicarea ulterioară a mărfurilor pentru eroarea pentru care a fost acordată reducerea.

Atunci când un cumpărător este un consumator persoană fizică, vânzătorul are obligația de a decide imediat solicitarea cumpărătorului, în cazuri mai complexe, în termen de trei zile lucrătoare. Această perioadă nu include timpul corespunzător tipului de produs sau serviciului necesar pentru a evalua expertiza erorii. Reclamația, inclusiv înlăturarea unui defect, va fi restituită de către Vânzător fără întârzieri nejustificate, cel târziu la 30 de zile de la data revendicării. Perioada de 30 de zile poate fi prelungită după un comun acord cu cumpărătorul - această prelungire nu poate fi nedeterminată sau prea lungă. La sfârșitul acestei perioade, se presupune ca defectul a fost aparent iar consumatorul are aceleasi drepturi ca și în cazul unui defect care nu poate fi înlăturat. Această perioadă nu are caracter obligatoriu față de cumpărătorul persoană juridică, relația sa cu vânzătorul este reglementată de Codul comercial.

Cumpărătorul are dreptul de recuperare a costurile necesare (în special taxa plătită de acesta la trimiterea bunurilor revendicate) în legătură cu exercitarea dreptului său de a fi răspunzător pentru erori (vă recomandăm să solicite cel târziu în termen de 30 de zile de la depunerea plângerii).

Cumpărătorul este persoană juridică:

Dacă este un defect de natură că poate fi eliminat, bunurile vor fi reparate. Dacă eliminarea defectului nu este posibilă iar natura defectului nu împiedicată utilizarea normală a produsului, vânzătorul poate accepta o reducere rezonabilă a prețului bunurilor. În cazul unei reduceri, această eroare nu poate fi revendicată mai târziu.

În cazul unui defect care nu poate fi înlăturat și care împiedică utilizarea corectă a produsului, vânzătorul are obigația să înlocuiască bunurile defecte cu bunuri cu aceleași caracteristici de utilitate sau caracteristici similare sau să emită o factură nouă.

I. După furnizarea revendicării de garanție, perioada de garanție se prelungește cu durata perioadei de reclamație. În cazul unei reclamații nejustificate, perioada de garanție nu este prelungită. Dacă revendicarea mărfurilor în perioada de garanție legală a fost rezolvată prin înlocuirea bunurilor, perioada de garanție va începe să decurgă din nou de la data încheierii plângerii. Durata creanței se calculează începând cu ziua următoare depunerii cererii până la data rezolvării reclamației, adică atunci când cumpărătorul a preluat articolul. Cumpărătorul este informat despre rezolvarea reclamației prin e-mailul pe care l-a menționat în comandă.

II. După rezolvarea reclamației, vânzătorul notifică rezilierea reclamației prin telefon, SMS sau prin e-mail. Dacă mărfurile au fost expediate de un serviciu de curierat, acestea vor fi trimise automat la adresa cumpărătorului.

 

Nepreluarea reclamației

În cazul în care clientul nu va prelua produsele reclamate în termen de o lună de la expirarea perioadei în care a fost efectuată repararea sau modificarea sau în termen de o lună de la notificare, magazinul abctoner.ro are dreptul să perceapă o taxă de depozitare de 0,5 euro - pentru fiecare zi de întârziere începută. În cazul în care clientul nu va prelua produsul reclamat nici în termen de 6 luni de la data la care a avut obligația să o facă, magazinul abctoner.ro își rezervă dreptul de a vinde articolul la unei terțe persoane. În cazul în care o reclamație este vândută, magazinul abctoner.ro va plăti clientului o parte din prețul la care acest produs a fost vândut după deducerea costului reparațiilor sau ajustărilor, a costului de depozitare și a costului legat de vânzare. Clientul are dreptul de a solicita o parte din prețul vânzării de la CAMEA SK, s.r.o.

 

Dispoziții finale

Această procedură de reclamație este valabilă începând cu data de 14 octombrie 2013 și anulează validitatea regulilor anterioare de revendicare.

Dreptul la răspundere pentru defectele de bunuri nu poate fi exercitat în următoarele cazuri:

• uzura obișnuită a bunurilor,

• Interferențe intangibile cu bunurile,

• deteriorarea intenționată sau din neglijență a mărfurilor,

• utilizarea mărfurilor în condiții nefavorabile sau mod abuziv,

• conectarea la curent sau tensiune necorespunzătoare,

• deteriorarea bunurilor de factori naturali sau de altă natură,

• deteriorarea bunurilor folosind accesorii nepotrivite pentru acest produs,

• mass-media CD care nu prezintă dovezi de defecte la suprafață,

• pentru cerneluri și tonere care au o pierdere în greutate mai mare de 10%.

Nu este posibilă returnarea materialelor audio, de imagine și de date dezambalate (de ex. Jocuri, filme DVD etc.). În plus, nu este posibilă returnarea bunurilor achiziționate printr-o comandă obligatorie a clientului. Dacă aparatul conține anumite componente consumabile (cum ar fi cartușe de imprimare, saci de aspirator, lame de bărbierit) iar produsul a fost deja utilizat, condiționăm returnarea mărfii rambursând aceste articole de consum.

În cazul în care bunurile au fost cumpărate de un cumpărător care este persoană juridică, cumpărătorul trebuie să revendice cererea în mod direct și numai într-un serviciu autorizat. În acest caz, reclamația este guvernată de termenii și condițiile acestui service autorizat.